Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Blog: De Recruitment trends voor 2023

Lees dé recruitmenttrends voor 2023 en krijg tips om er direct mee aan de slag te gaan!

Deel deze pagina

Blog: Dé Recruitmenttrends van 2023 door Carerix

Het jaar 2022 stond in het teken van aanpassen, vernieuwde werkomstandigheden en een sterk veranderende arbeidsmarkt waarbij de krapte een nieuwe piek bereikte. Het UWV constateert dat we voor het eerst in 2022 te maken hebben met een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Deze beslaat vrijwel alle beroepen en is zichtbaar in alle regio’s. In 2023 is de verwachting dat het aantal vacatures weer af zal nemen en we weer te maken krijgen met een veranderende arbeidsmarkt. In dit artikel stomen wij je klaar voor deze veranderingen en vertellen we je welke trends zich verder doorzetten in 2023. Met behulp van handige tips kun jij dit direct toepassen binnen jouw organisatie.

Trend: Thuis werken of hybride werken

Hoewel werkgevers meer en meer opteren voor het werken op kantoor blijft thuiswerken, of hybride werken de nieuwe norm. Ook gaat in 2023 de onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog naar €2,13 per dag. Uit cijfers van de Intelligence Group blijkt dat thuiswerken in de lijst met sterkst groeiende pullfactoren staat als het gaat om een nieuwe baan. Je ziet steeds meer organisaties die zich via vacatureteksten, enten op het thuiswerken, of het geven van een hybride mogelijkheid. Waarbij er bij hybride werken de combinatie van thuiswerken en kantoor/ werkplaats gerealiseerd is. Voor zowel eigen personeel als uitzendkrachten/ detachanten zal dit, afhankelijk van de functie, een belangrijk onderdeel zijn van hun arbeidsvoorwaarden en het zoeken naar een nieuwe baan. Je kunt hier als werkgever slim op inzetten. Faciliteer je medewerkers met middelen om ook thuis voor een goede werkomgeving te zorgen, zet in op vacatures waarbij thuiswerken tot de mogelijkheden behoort en implementeer deze trend in jouw bedrijfscultuur. Hiermee bereik je een groter publiek en wellicht een nieuwe generatie.

Trend: Recruitment Marketing

Hoewel in 2023 het aantal vacatures zal dalen zet de krapte op de arbeidsmarkt zich verder door, waarbij er ook onzekerheid opspeelt door inflatie en een veranderende koopkracht.  Door deze krapte is het goed om te kijken naar jouw doelgroep, waarbij dit nog steeds voor een groot deel uit latent werkzoekende zal bestaan. Zo blijkt uit cijfers van de Intelligence Group, dat  in 2022 45,5% van de beroepsbevolking latent op zoek is naar een andere baan. Een nieuwe manier van benaderen en recruitment is onvermijdelijk. Hoe bereik je die doelgroep? Een groot deel kun je ondervangen met Recruitment Marketing. Gebruik Marketing Automation tools om dit inzichtelijk te krijgen of marketing processen te automatiseren.

  1. Vind: Met Marketing Automation vergroot je jouw range en ben je beter vindbaar via verschillende kanalen, waarbij je tevens de zoekrange naar kandidaten vergroot.
  2. Onderzoek: Met Recruitment Marketing verdiep je, je in achtergrond, professionele of persoonlijke interesses en mogelijke overwegingen van verandering van baan bij jouw latent werkzoekende. Focus op een potentiële kandidaat waarbij je op zoek gaat naar motivatie.
  3. Persoonlijke benadering: Stem jouw communicatie af op de doelgroep die je aan wilt spreken, waarbij het van belang is dit op een persoonlijke noot te doen. Via Marketing Automation kun je jouw communicatie afstemmen per doelgroep, wervingskanaal of social media campagne.
  4. Presenteer jezelf: Wie ben jij als organisatie? Komend jaar zal er veel ingezet worden op cultuur/ werkomgeving. Zorg dat je zichtbaar bent. Potentiële kandidaten krijgen een professionele indruk waarbij jij zelfvertrouwen uitstraalt in jouw competentie als recruitment bureau of werkgever. Gebruik social media kanalen voor het uitbouwen van jouw employer branding.

 

Trend: Recruitment Automation

In het verlengde van Recruitment Marketing, is het gebruik van Recruitment Automation een logisch gevolg. Veel voorkomende of repeterende werkzaamheden zijn zaken waar tijd op bespaard kan worden. Zo zijn bureaus en recruitment afdelingen bereid meer geld te investeren in automatisering. Zoals een goede database, een recruitment tool en middelen waardoor er meer tijd overblijft voor het voeren van gesprekken, het uitzetten van een marketingstrategie en het verder uitbouwen van hun organisatie. Neem in 2023 de tijd om jouw processen onder de loep te nemen, welke werkzaamheden zou je willen automatiseren? Gebruik je een ATS? Kijk dan of je kunt investeren in middelen waarmee je nog verder kunt automatiseren. Carerix zet in 2023 verder in op Recruitment Automation en zal regelmatig met nieuwe Automations komen, waarmee de dagelijkse werkzaamheden vereenvoudigd worden.

Trend: Diversiteit en inclusiviteit

Een positieve en veilige werkomgeving staan in de top 5 van belangrijkste pullfactoren als het gaat om de keuze voor een nieuwe baan. In 2023 zul je zien dat organisaties hier nog meer op in zullen zetten. Een belangrijk aspect hiervan is diversiteit en inclusiviteit. Afgelopen jaren zijn er al grote bureaus geweest waarbij er speciale acties, weken en dagen zijn georganiseerd om het verschil in doelgroep op de arbeidsmarkt te verkleinen en gelijke kansen te creëren. Uit onderzoek van de Rijksoverheid is gebleken dat diverse, inclusieve teams efficiënter en aantrekkelijker zijn voor potentieel nieuwe medewerkers. Andere voordelen voor organisaties zijn:

  • Hebben vaak hogere omzet
  • Zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt omdat medewerkers verschillende inzichtspunten hebben
  • Maken beter gebruik van de arbeidsmarkt omdat ze meer talent werven;
  • Hebben meer tevreden en loyale medewerkers
  • Doen het beter op de markt, omdat ze weten wat er speelt onder diverse klantgroepen en daardoor sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt
  • Imago verbetering door culturele verschillen op de werkvloer.

Om hierop in te spelen kiezen organisaties voor assessments die iemand beoordelen op softskills. Past iemand binnen de cultuur van een organisatie, of belangrijker, past de cultuur van de organisatie wel bij de sollicitant? Anoniem solliciteren en acties van bijv. de NS om statushouders al in te zetten en op te leiden voor een baan bij de Nederlandse Spoorwegen zijn vernieuwende manieren om het tekort op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Trend: Generatie Z

Generatie Z; mensen die tussen het jaar 2000 en 2015 geboren zijn. Deze groep begint zich inmiddels goed te vertegenwoordigen op de arbeidsmarkt. Enkele kenmerken van iemand uit Gen Z zijn:

Op zoek naar stabiliteit, zijn ondernemend, ademen technologie, vinden persoonlijk contact belangrijk, zijn competitief, staan open voor verandering, vinden diversiteit vanzelfsprekend, geven voorkeur aan onafhankelijkheid, zijn open minded en tot slot, zijn bezig met duurzaamheid.

Dit zijn kenmerken die zeer aantrekkelijk kunnen zijn voor jou als werkgever of als recruitment bureau. In 2023 zal er meer ingezet worden op het benaderen van deze arbeidsgroep en grijpen we tevens terug naar Recruitment Marketing en Recruitment Automation om daar op in te spelen.

Hoe kun je Generatie Z bereiken?

Je zal van goede huize moeten komen om deze doelgroep voor je te winnen. Deze groep potentiële kandidaten is continu online en switcht snel tussen verschillende kanalen. Denk bijvoorbeeld aan YouTube, Instagram of TikTok. Een bijzondere combinatie is dat Gen Z online contact vrijwel net zo waardevol vindt als face-to-face contact. Speel in op het zoekgedrag van deze generatie. Door hun drive het beter te doen dan de generaties voor hen en door hun zelfbewuste karakter, zoeken zij op een andere wijze naar een nieuwe baan. Zet in op zoekresultaten op basis van van hun passies, interesses en toekomstverwachtingen. Een goed voorbeeld van zo’n zoekopdracht is: “Wat kan ik doen met mijn passie voor koken?” Waar jij misschien nog gewend bent aan zoekopdrachten als: “Vacature, kok in Utrecht.”

Carerix kan je helpen met het uitdragen van deze 5 trends. Zo hebben wij oplossingen als het gaat om Recruitment Marketing, Recruitment Automation, communicatie en een waardevolle database. Heb jij vragen of wil jij sparren met een van onze Customer Success Managers of Consultants over hoe jij de technologie van Carerix kunt gebruiken om mee te gaan met de trends en ontwikkelingen van 2023? Stuur dan een mail naar customersuccess@carerix.com.

Lees meer nieuws